Quản lý mật khẩu của quý vị

Trình quản lý mật khẩu ghi nhớ tất cả mật khẩu của quý vị để quý vị không phải làm điều đó, và giúp quý vị luôn an toàn và bảo mật trên trực tuyến.

Tầm quan trọng của mật khẩu mạnh, an toàn

Quý vị tạo mật khẩu để bảo mật các tài khoản trực tuyến của mình. Chúng cần phải mạnh và an toàn, để những người khác không thể truy cập thông tin của quý vị.

Một mật khẩu yếu thường dễ đoán. Chúng có thể sử dụng các số theo thứ tự (12345), và các từ thông dụng như mypassword, cheetah, librarian, và tương tự như vậy.

Ảnh chụp màn hình trò chơi Solitaire

Một mật khẩu mạnh thường khó đoán. Nó kết hợp ngẫu nhiên các chữ in hoa và chữ thường, số và các ký hiệu như !@#$%^&*.

Mật khẩu do máy tính tạo ra, thường do trình duyệt mạng của quý vị tạo ra, có một chuỗi ngẫu nhiên các số, chữ cái, và ký hiệu.

Sử dụng mật khẩu do máy tính tạo ra

Mật khẩu do máy tính tạo là loại mật khẩu an toàn nhất, vì nó hoàn toàn ngẫu nhiên. Con người hầu như không thể đoán được, và máy tính rất khó có thể xâm nhập được.

Khi quý vị truy cập một trang mạng, trình duyệt của quý vị sẽ cung cấp mật khẩu cho quý vị, vì vậy quý vị không cần phải nhớ mật khẩu đó. Mật khẩu trên trình duyệt của quý vị chỉ hoạt động với trình duyệt mà quý vị đã lưu chúng vào. Tuy nhiên, quý vị có thể sử dụng trình duyệt này trên nhiều thiết bị.

Quý vị có thể xem và thay đổi mật khẩu bằng tính năng mật khẩu của trình duyệt mạng của quý vị:

Chrome

 • Nhấp vào ba dấu chấm hàng dọc ở bên phải
 • Tìm trong Settings (Cài đặt), Auto Fill (Tự động Điền), và Passwords (Mật khẩu).

Edge

 • Nhấp vào ba dấu chấm hàng ngang ở bên phải
 • Tìm trong Settings (Cài đặt), Profile (Hồ sơ), và Passwords (Mật khẩu).

Safari

 • Nhấp vào Spotlight Search (Tìm kiếm Tiêu điểm)
 • Gõ vào Keychain (Chuỗi khóa), sau đó chọn Keychain Access (Truy cập Chuỗi khóa).

Rất khó để ghi nhớ nhiều mật khẩu, và quý vị có thể muốn sử dụng chúng trên các trình duyệt và máy tính khác nhau. Vậy thì password manager (trình quản lý mật khẩu) có thể hỗ trợ điều này.

Trình quản lý mật khẩu là gì?

Có hai loại trình quản lý mật khẩu tổng.

 1. Một chức năng được tích hợp sẵn trong trình duyệt mạng của quý vị, nó miễn phí, nhưng chỉ hoạt động với chính trình duyệt mạng đó.
 2. Một ứng dụng riêng biệt được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị của quý vị. Nó hoạt động không cần một trình duyệt cụ thể nào đó.

Trình quản lý mật khẩu giống như một chuỗi khóa truyền thống, với mỗi mã khóa sẽ mở khóa một ứng dụng hoặc trang mạng khác nhau.

Mật khẩu của quý vị được bảo vệ bằng master password (mật khẩu tổng) mà quý vị sử dụng để đăng nhập vào trình quản lý mật khẩu của mình. Mật khẩu này không phải do máy tính tạo ra – quý vị tạo ra nó.

Mỗi khi một trang mạng yêu cầu mật khẩu, quý vị đăng nhập bằng mật khẩu tổng của quý vị và rồi trình quản lý mật khẩu nhập mật khẩu vào trang mạng cho quý vị.

Mật khẩu tổng của quý vị bảo vệ tất cả các mật khẩu khác của quý vị! Điều quan trọng là mật khẩu tổng của quý vị phải là duy nhất, mạnh, và quý vị phải bảo vệ và không bao giờ chia sẻ nó.

Trình quản lý mật khẩu của quý vị cũng có thể:

 • Tạo các mật khẩu do máy tính tạo ra, mới và an toàn, cho quý vị
 • Sử dụng xác thực hai yếu tố hoặc đa yếu tố để tăng thêm bảo mật
 • Cho phép quý vị xem các mật khẩu đã lưu của mình bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoặc màn hình cài đặt của trình quản lý mật khẩu.

Mật khẩu của quý vị được lưu trên đám mây để giữ an toàn. Mật khẩu tổng không được lưu trên đám mây – quý vị cần ghi nhớ nó.

Trình quản lý mật khẩu miễn phí so với trình quản lý mật khẩu trả phí

Các trình duyệt mạng hiện đại như Chrome, Edge, và Safari có sẵn một trình quản lý mật khẩu miễn phí. Nó hạn chế hơn một ứng dụng quản lý mật khẩu riêng biệt, vì nó chỉ ghi nhớ những mật khẩu cho trình duyệt đó. Một ứng dụng có thể quản lý mật khẩu trên tất cả các thiết bị của quý vị, trên bất cứ trình duyệt nào quý vị sử dụng.

Một số ứng dụng quản lý mật khẩu yêu cầu một khoản phí đăng ký hàng tháng nhỏ, để cung cấp cho quý vị các tính năng và hỗ trợ bổ sung. Trình quản lý mật khẩu trả phí có giá $6-12 một tháng, và quý vị cài đặt nó trên tất cả các thiết bị của mình từ cửa hàng ứng dụng của mỗi thiết bị.

Nếu ngừng trả tiền cho trình quản lý mật khẩu của mình, quý vị sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng bổ sung, nhưng không mất các mật khẩu của mình.

Một trình quản lý mật khẩu miễn phí cần phải:

 • Lưu mật khẩu của quý vị vào một dịch vụ đám mây được mã hóa
 • Các mật khẩu do máy tính tạo ra an toàn và bảo mật
 • Lưu thông tin của quý vị để sử dụng cho việc điền vào các mẫu biểu trực tuyến (như địa chỉ của quý vị)
 • Cung cấp thêm các cách xác thực mật khẩu tổng của quý vị, như bằng cách gửi mật mã đến điện thoại di động của quý vị
 • Cho phép quý vị xem các mật khẩu đã lưu của mình trong bảng điều khiển của ứng dụng, sau khi quý vị đăng nhập bằng mật khẩu tổng của mình
 • Cho phép quý vị chuyển đi các mật khẩu đã lưu từ trình duyệt của mình
 • Đề nghị điền vào các mẫu biểu trực tuyến một cách an toàn, như địa chỉ của quý vị.

Một trình quản lý mật khẩu trả phí cần phải:

 • Làm được mọi thứ mà một trình quản lý mật khẩu miễn phí làm
 • Cung cấp thêm các tùy chọn bảo mật, như một thiết bị USB có nút để quý vị nhấn vào khi đăng nhập
 • Theo dõi tất cả các mật khẩu của quý vị để xem liệu chúng có liên quan tới một vụ xâm nhập hoặc vi phạm dữ liệu hay không
 • Gửi cho quý vị tin nhắn hoặc email nếu mật khẩu của quý vị cần được thay đổi hoặc rà soát lại.
Chỉ tải xuống các ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng chính thức, hoặc trực tiếp từ trang mạng chính thức của trình quản lý mật khẩu: App Store cho các thiết bị Apple, Google Play cho các thiết bị Android và Microsoft Store cho các thiết bị Windows.

Thiết lập một trình quản lý mật khẩu

Sau khi quý vị tải xuống ứng dụng quản lý mật khẩu đã chọn từ cửa hàng ứng dụng chính thức cho thiết bị của mình:

 • Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản của quý vị
 • Chọn một mật khẩu tổng mạnh. Nó cần phải khó đoán và kết hợp giữa chữ cái viết hoa và viết thường, số và biểu tượng.

Sử dụng một trình quản lý mật khẩu

Sau khi quý vị kích hoạt trình quản lý mật khẩu của mình, nó sẽ:

 • Đề xuất ghi nhớ mật khẩu, ví dụ, cho Google, Facebook, PayPal, và Amazon
 • Cho phép quý vị nhập mật khẩu từ Chrome và các trình duyệt khác
 • Cho phép quý vị thiết lập xác thực đa yếu tố (MFA) để nó có thể gửi tin nhắn đến điện thoại di động của quý vị mỗi khi quý vị nhập mật khẩu tổng và để cung cấp thêm cho quý vị sự bảo vệ.

Những việc khác mà một trình quản lý mật khẩu có thể làm

Một trình quản lý mật khẩu trả phí có thể cung cấp một số hoặc tất cả các tính năng sau:

 • Ghi chú Bảo mật để lưu thông tin quan trọng
 • Chia sẻ mật khẩu với những người được phép, như người thân trong gia đình hoặc bạn bè
 • Tự động điền vào các mẫu biểu trực tuyến, như tên và địa chỉ của quý vị
 • Lưu trữ an toàn số thẻ tín dụng
 • Các tính năng kỹ thuật số.

Nếu quý vị quyết định chia sẻ một số hoặc toàn bộ mật khẩu của mình với người khác, họ sẽ chỉ có thể sử dụng những mật khẩu mà không có thêm bảo mật dưới hình thức xác thực đa yếu tố. Vì vậy, họ sẽ không thể truy cập các trang mạng như my.gov.au, trừ khi quý vị có thể cho họ thấy mã MyGov gửi đến điện thoại di động của quý vị.

Cách xem và thay đổi mật khẩu của quý vị trong một trình quản lý mật khẩu

Theo mặc định, bảng điều khiển trong trình quản lý mật khẩu của quý vị sẽ giữ an toàn mật khẩu và chỉ hiển thị từng mật khẩu dưới dạng các chấm đen. Tuy nhiên, quý vị có thể xem hoặc thay đổi mật khẩu đã lưu của mình từ bảng điều khiển.

Nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh một mật khẩu để chuyển nó từ các dấu chấm sang ký tự mật khẩu. Mật khẩu sẽ tự động ẩn lại khi quý vị đóng bảng điều khiển.

Quý vị có thể bật tính năng cảnh báo của trình quản lý mật khẩu để nhận các thông báo gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của quý vị về việc mật khẩu bị xâm phạm.

Nếu bằng cách nào đó một hoặc nhiều mật khẩu của quý vị bị lộ trên trực tuyến, trình quản lý mật khẩu của quý vị sẽ gửi cho quý vị email hoặc tin nhắn về điều này.