Безбедно плаќање на интернет

Постојат различни начини за плаќање преку интернет, но кој треба да го одберете и кој е најбезбедниот начин да плаќате?

Опции за плаќање

Кога ќе стигнете на касата на некоја интернет-страница за продажба, ќе ви биде побарано да одберете како сакате да платите. Најчестите опции вклучуваат:

  • кредитна картичка (Credit card), користејќи Visa, Mastercard или American Express.
  • директно задолжување (Direct debit) или директно плаќање (direct deposit), каде ви се бара директно да пренесете пари од банкарска сметка.
  • преку PayPal, услуга дизајнирана специјално на електронски плаќања. Кога купувате нешто, PayPal всушност плаќа во ваше име. Вие потоа ѝ плаќате на PayPal користејќи кредитна картичка или вашата банкарска сметка.
Снимка од екран од играта Пасијанс

Купување од веродостојна интернет-страница

Важен дел на купувањето преку интернет е довербата. Дали имате доверба во интернет-страницата на која купувате? Ако се работи за компанија со која имате некако однос, како што е снабдувачот со струја или телефонски услуги, тогаш довербата не претставува проблем. Во ред е да платите на кој било начин, бидејќи знаете дека ако нешто не е во ред, проблемот ќе се реши со компанијата.

Што да правам ако немам целосна доверба во некоја интернет-страница?

Ако купувате од интернет-страница со која никогаш порано не сте работеле, најдобро е да користите кредитна картичка или, уште подобро, PayPal. Кредитните картички и PayPal имаат специјален вид на заштита на купувачи, со која може да ви бидат вратени парите ако нешто не биде во ред. Дури и ако интернет-страницата одбие да ви ги прати парите, компанијата што ја издала вашата кредитна картичка или PayPal сепак може да ги поништат плаќањата. Така, ризикот за вас е помал. Со PayPal постои и една дополнителна поволност – не мора дури да ѝ ги дадете на интернет-страницата податоците на вашата кредитна картичка. PayPal купува во ваше име, а потоа вие ѝ плаќате на PayPal.

Што да направите ако некое купување тргне наопаку

Понекогаш искуствата со купувањето на интернет може да бидат лоши. Она што сте го купиле не пристигна, пристигнаа грешни производи, или производот е неисправен. Нека не ве фаќа паника, само следете ги овие чекори:

  1. Контактирајте со интернет-страницата од која што сте го купиле производот и обидете се да го решите проблемот директно.
  2. Ако сметате дека сте вложиле разумен напор да го решите проблемот, тогаш треба да контактирате со компанијата што ја издала вашата кредитна картичка или со PayPal и да ги известите.
  3. Почекајте компанијата за кредитни картички или PayPal да го испитаат случајот. Ако се согласат дека постои проблем, тие ќе го поништат купувањето. Ова е наречено повратна наплата (chargeback).

Купувајте слободно

Купувањето на интернет може да биде многу безбедно. Размислувајте логично кому му давате пари кога сте на интернет и користете ја заштитата што ја нуди повратната наплата, бидејќи тоа може да биде подеднакво безбедно како традиционалното купување.