Tải xuống và lưu tài liệu

Dưới đây là một số lời khuyên hàng đầu cho việc tải xuống dữ liệu từ internet an toàn.

Tải xuống dữ liệu là gì?

Một trong những lợi ích hàng đầu của việc sử dụng internet là lấy tài liệu và hình ảnh để có thể lưu trong máy tính của mình. Đây được gọi là tải xuống dữ liệu (downloading).

Tuy nhiên, quý vị cần cẩn thận về những gì quý vị tải xuống, và quý vị nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa trước khi nhấn nút Lưu (Save) đó.

Ảnh chụp màn hình trò chơi Solitaire

Tải xuống từ các nguồn tin cậy

Quý vị chỉ nên tải xuống từ những trang mạng quý vị tin tưởng. Các tổ chức lớn, ví dụ ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc chính phủ thường đáng tin cậy, vì vậy những dữ liệu quý vị tải xuống từ nguồn đó sẽ an toàn. Nhưng những trang mạng khác thì sao?

Có một số dấu hiệu để biết liệu một trang mạng có an toàn để tải xuống.

  • Tìm ổ khóa bên cạnh địa chỉ trang mạng trong trình duyệt của quý vị.
  • Tìm https trên địa chỉ trang mạng. Nó cho biết trang mạng sử dụng thông tin liên lạc được mã hóa.
  • Tìm trang Liên lạc (Contacts). Nó cho biết chủ trang mạng đang không che dấu họ là ai.

Tuy nhiên, nếu vẫn còn nghi ngờ một trang mạng nào đó không an toàn, tốt nhất quý vị vị không tải bất cứ dữ liệu nào từ trang đó.

Bảo vệ quý vị khỏi vi-rút

Vi-rút là một loại chương trình máy tính quý vị có thể bị nhiễm nếu tải xuống từ những trang mạng không tin cậy. Nó có thể gây hại cho máy tính của quý vị, bao gồm cả việc chặn không cho quý vị truy cập vào dữ liệu của mình. Để tránh vi-rút, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  • Chỉ tải xuống từ các trang mạng tin cậy
  • Giữ một bản sao lưu các tệp quan trọng của quý vị
  • Chạy chương trình diệt vi-rút.

Phần mềm diệt vi-rút

Phần mềm diệt vi-rút là một chương trình máy tính đặc biệt giúp phát hiện và loại bỏ các vi-rút mà quý vị có thể đã tải xuống.

Nếu quý vị vô tình tải xuống một vi-rút, chương trình chống vi-rút của quý vị sẽ bật lên và cho biết quý vị đã tải xuống thứ gì đó nguy hiểm, và hỏi liệu quý vị có muốn xóa nó hay không.

Có nhiều chương trình diệt vi-rút, bao gồm:

Các loại tài liệu

Mỗi một tài liệu hay hình ảnh quý vị tải xuống từ internet đều có một định dạng được gọi là kiểu tệp dữ liệu. Nó cho máy tính của quý vị biết nên sử dụng chương trình nào để đọc tệp đó. Loại tệp thường được biểu thị bằng một mã có ba hoặc bốn chữ cái ở cuối tên tệp. Ví dụ, .doc ở cuối cho biết tệp là tài liệu Word.

Quý vị cần có chương trình phù hợp để đọc tài liệu. Một số ví dụ bao gồm:

  • Tệp .doc cần có Microsoft Word hoặc chương trình xử lý văn bản khác
  • Tệp .pdf cần có Adobe Acrobat Reader, mặc dù hầu hết các trình duyệt cũng sẽ hiển thị pdf để quý vị đọc.
  • Tệp .mp3 cần một chương trình phát nhạc
  • Tệp .jpg là ảnh cần một trình xem ảnh (image viewer).

Sẵn sàng để Lưu

Nắm rõ những trang mạng mà quý vị có thể tin tưởng và cách mở những tệp dữ liệu quý vị đã tải xuống là điều quan trọng. Khi quý vị được trang bị những thông tin này, việc tải xuống thực sự sẽ trở thành một công cụ hữu ích.